Vad är Hjärntrötthet?

 
Hjärntrötthet är en medicinsk term.
 
 
 
De kan synas utan på, men oftast inte!
( Bild ovan visar mig som hjärntrött med ljudkänslighet och huvudvärk.)
 
Hjärntrötthet kräver vila men det är inte något man kan vila bort, den beror inte på ett felaktigt schema eller slarv med sömn eller mat!
Vilket många antar när det bara lyssnar till ordet!
Det är en diagnos som ställs först efter man uteslutit en rad andra orsaker....
 
Hjärntrötthet = Mental trötthet, en svår energilöshet.
 
Den uppstår som en följd av skallskada, eller pga pågående sjukdom/skada i nervsystemet.
Man räknar med att ca 25% av dem som genom gått en sjukdom/skada i hjärnan även efter läkning får dras med hjärntrötthet resten av livet.
 
 
 Varför blir det så?
En frisk hjärna arbeta effektivt och energi snålt.
 
  Man menar att en skadad hjärna kräver mer resurser när den arbetar, den kräver mer energi. Större nätverk aktiveras för att utföra mindre aktivitet. Hjärnan har blivit ineffektiv! Ledningshastigheten är försämrad och hjärnan processar långsamt.
 
Symtom;
 • Onormalt snabb förlust av mental energi vid tanke arbete.
 • Onormalt lång återhämtning av mental energi efter mental aktivitet som leder till uttröttning.
 •  Sämre koncentrationsförmåga övertid. 
 • Hjärntröttheten varierar ~ofta bättre på förmiddagen och sämre senare under dagen; även variation mellan dagar~ tröttheten kan även ackumuleras från dag till dag om det inte finns tillräckligt med tid för återhämtning.
 • Subjektiva minnesproblem.
 •  Tanke tröghet.
 •  Svårt att komma igång med en aktivitet. 
 •  Känslosamhet och irritabilitet.
 •  Sömnproblem.
 • Ljud och ljuskänslighet.
 • Stresskänslighet.
 • Bristande simultankapacitet, det vill säga svårighet att göra flera saker samtidigt.
 • Huvudvärk om personen har gjort allt för mycket.
Hur mäter man hjärntrötthet?
 
1.)Först görs en noggrann anamnes.
Detta för att utesluta andra sjukdomar och brister.
 
2.)Skattningsskalan Mental Fatigue scale; MFS är vägledande. En summa över 10p visar att det finns problem över 20p räknas som svår hjärntrötthet!
 
För mer information om MFS, se www.mf.gu.se
 
3.) Neuropsykologisk utredning bedömer kognitiv status, kognitiva nedsättningar som nedsatt processhastighet, nedsatt uppmärksamhet, & nedsatt arbetsminne.
Utredningen består av flera test tillfällen över tid.
 
4.) CT / MR Kan bekräfta bakomliggande orsaker till hjärntröttheten.
 
5.) Blodstatus/ Blodprover tas.
 
6.) Likvorundersökning för att utesluta infektioner inflammationer i nervsystemet.
 
Det är efter dessa 6 steg i utredningen, som man vet hur svår hjärntrötthet man har, och förhoppningsvis orsaken.
 
Så åter igen!
Hjärntrötthet är en medicinsk term som belyser att hjärnan har fått en skada och inte längre kan arbeta effektivt.
 
 
Behandling;
Finns det något att göra?
 • Hushåll med din mentala energi.
 • Ta regelbundna pauser vid aktivitet.
 • Undvik störningar som ljud och bullar.
 • Undvik stress.
 • Förbättra din sömn, ibland krävs insomningsmedel.
 •  Hitta strategier.
 • Planera aktiviteter.
 • Minnes lappar, almanacka
 • Varva med micro pauser, avslappning, vaken vila, liggande vila, sovande vila.
 • Ha rutiner, god planering, fast dygnsrytm.
 • Mindfulness, kan hjälpa dig att hantera din situation.
 • Värktabletter, det är mycket vanligt med huvudvärk,
 • Försök med medicinering som stimulerar hjärnan pågår, Metylfenidat, OSU6162
 
Hur blir livet efter diagnos? 
 
Allt kommer att omkullkastas, även om du älskar att lyssna på musik kan du finna det omöjlig!
Även om du älskar att umgås med vänner kan du finna det svårt utmattande.
Även om du vill arbeta, sköta hemmet, umgås med dina barn kan du utmattas efter bara ett kort samtal, eller en liten aktivitet.
 Allt det du är eller var, allt du kunde ~ kommer att omprövas~ mycket av det kommer du aldrig mer klara av, men du kommer att hitta strategier för att återigen ta del av livet.
 
Att dras med hjärntrötthet är en tung utmaning,
Det är som att leva delvis begravd...
avskärmad.
Det är tungt, både för drabbad och anhörig
livet blir aldrig detsamma!
 
Men samtidigt får man jobba på att hitta acceptans & gränser
och anpassa vardagen så gott det går.
 
5 snabba frågor;
 
1.) Hur känns det att vara Hjärntrött?
 
-"Det känns som om det är trögt att tänka, som om alla mina egna tankar tar omvägar och är svåra att hitta.
Samtidigt som det känns som all yttre stimuli som ljud & ljus kommer emot mig i så hög hastighet att hjärnan inte hinner sortera. Som en hagelstorm av intryck."
 
2.) Vad är mental trötthet?
 
-"Det är en tanke tröghet, en förlust av hjärnans förmåga att prossesa. En kraftig utmattning en energilöshet som drabbar hela kroppen."
 
3.) Vilka symtom tycker du är jobbigast?
 
-"Att vara ljud och ljus känslig, att inte orka höra på musik, lyssna vid samtal, att behöva stå över socialt umgänge pga att det utmattar trotts att jag behöver det för att må själsligt bra!
Ständig huvudvärk.
Att inte kunna umgås med mina barn så mycket som jag vill.
Att alltid få bakslag i måendet efter jag varit social eller gjort något.
Att förlora kunskap och färdigheter.
Inskränkt självständighet.
 
4.) Finna det något som hjälper?
 
-"Ja, acceptans! Jag mår bättre om jag planerar aktivitet noga med vila både före och efter.
Jag behöver mycket tyst egentid då hjärnan kan varva ner, för att balansera vardagen.
Öronproppar, solglasögon värktabletter mot huvudvärken. God sömn."
 
5.) Vad är den största utmaningen?
 
-"Acceptans, att inse att jag kommer att dras med det här resten av livet.
Att drabbas av bakslag och dåliga dagar, är enormt påfrestande.
Att förklara för andra är ochså svårt, efter som hjärntrötthet är osynlig och lätt missuppfattas.
 
❤️❤️❤️
 
Lisali
 
Om du är drabbad, vad tycker du är den största utmaningen?
Vad har hjälpt dig?
Dela gärna...
 
 
 
 
1 Lisali:

skriven

Det är intressant att detta inlägg läses vecka efter vecka!
Det är tydligt att vi är många som kämpar med hjärntrötthet i vår vardag!
Ta hand om dig💓 Kram Lisali

Kommentera här: