Hjälper det att klaga?

 
 
Är det bra att klaga?
 
För att få svar på det måste man fråga sig;
Varför klagar jag?
Och till vem?
 
 
 Vad vill jag uppnå?
 
📍 Förståelse
📍Kunskap
📍Hjälp, svar
📍Tröst 
📍Avlasta mig själv/ventil
 
Vad vill jag inte uppnå?
 
📍Oförståelse
📍Tröttar ut Personen som lyssnar
📍Personen Drar sig undan
📍Personen Ser ner på mig
 
Resultatet kommer påverka dig;
 
Att berätta om till ex sitt mående kan ge positiva effekter det ökar omgivningens sympati och kunskap. I bästa fall kan man få råd och hitta nya lösningar👍🏻
 
Men det kan också ge negativa effekter, när åhöraren inte orkar ta in mer. Då kommer personen känna att du äter energi och börja dra sig undan.👎🏻
Resultatet uteblir och även du kommer känna dig tom..,
 
Så hur ska man tänka?
 
Klaga inte för klagandets skull.
Se det som ett förtroende, när man öppnar upp är det för människor som står än nära och som är måna om än.
Självklart kan även andra utanför ens närmsta krets behöva känna till ens situation och bristande hälsa.
 
Förklara 
Delge fakta
Fråga om råd
 
 
Det är modigt att kunna förklara sin situation och stå för det, men är det de samma som att det är ok att klaga eller älta?
 
 
 
 
 
Det finns inget facit....
Men det kan bli för mycket och då äter det bara din och omgivningens energi!!!
 
Ibland kanske det omvända skulle vara det bästa, lyssna ta in vad som är jobbigt för din vän, familj, omgivning.
Vad kan du säga göra för att stötta dem?
 
När vi delar varandras börda blir det = Balans för att få en god lyssnare måste man själv vara en!
 
 
 
Så här förklarar en livscoach det;
 
 
Alla Klagar, vi människor funkar så.
Vi klagar över;
 
 1.)
⬅️ Över andra människor
⬅️ Det som är utanför vår kontroll
⬅️ Vår nuvarande situation
 
Som ni ser på pilarna leder klagan oss inte framåt, det håller oss känslomässigt kvar i det som hänt. Vad behövs?
 
2.)
⬆️Om vi Själva lyssnar på och tar in vad vi klagar på blir vi medvetna om vad som är problemet.
Det positiva är vi blir medvetna!
 
Hur hjälper det?
 
Jo det hjälper oss att stanna upp och göra något åt grundproblemet!
 
Hur?
 
3.)
Fråga dig vad du kan förändra?➡️
Vad kan jag göra personligen?➡️
Ta ansvar!➡️ Gör något åt problemet!
Det ger resultat på sikt, framförallt hindrar medvetna frågor kombinerat med medveten handling att du ältar utan slut.
Målet är lösning!
 
1.)Pilarna visar att älta och klaga håller oss kvar mentalt i det som hänt.⬅️
2.) ⬆️När vi börjar lyssna blir vi medvetna, vi befinner oss i nuet
3.)Vi funderar över vår situation➡️ =Första steget mot en lösning.
4.) Handling leder till resultat, Nu går vi framåt mot nya mål! ➡️➡️➡️➡️➡️
 
Vad vill han lära ut av det här ex? Jo att klagan är till nytta när vi lyssnar och gör medvetna val.
Om vi undviker att ta på oss offerrollen kan vi istället påverka vår situation. Det genererar i självinsikt, mod och styrka.
 
 
~~~~~
 
 
 
Kan man förändra allt? Nej självklart inte!
Men om man tar en kronisk sjukdom som ett ex; så är det något som slår ner som en bomb i tillvaron.
Få är de som inte skulle klaga eller sörja sin nya situation. 
 
Man ställer sig själv och omgivningen mängder med frågor, klagar över symtom och försöka hitta svar och lindring.
Men man kommer inte klaga för alltid! Anpassning kommer minska behovet trots att problemet kvarstår.
 
Så frågan är inte om det är ok eller inte!
frågan är om din klagan ger dig tillfredställelse & leder dig framåt eller ej!
Om inte varför gör den inte det? Då kanske man istället skall fråga sig;
Om jag brottas så mycket med den här frågan att jag lägger tid och energi på att tänka på det och klaga om det? Vad kan jag göra för att kunna släppa saken gå vidare & lösa den?
Eller vad kan ge mig lindring så jag finner styrkan att klara av min situation?
 
Tänk värt?
 
Så forskning visar att det är ok att klaga och gnälla!
Det kan till och med vara produktivt när det är  till rätt person och av rätt anledning.
Det är en ventil, om du själv lyssnar kan du hitta lösningar och motiveras att ta dig själv framåt och bli fri från det som tynger!
 
Gnäll och klagan mänskligt,
allt kräver inte en lösning!
Det är snarare gnället som är ventilen.
Ett ex på det är svår smärta, där inget hjälper.
Då kan hjälpen vara att säga det högt.
-”Fy vad ont jag har idag”
På det förväntas inga svar eller lösningar.
Istället blir klagan en viktig ventil, man behöver säga det för att inte bli galen.
 
Ventil gnäll är en form av relationsskapande klagan som är på ett djupare plan, helt öppen är man bara för några få förtroliga.
Dom är dina ventiler..,
Och det fyller en viktig funktion.
 
 
 
Vad lärde jag mig? 
Jag tyckte de var intressant att livscoachen sa att vi ska lyssna på vårt eget gnäll, för att blir medveten. Det leder till problemlösning!
Han förknippa gnäll med lösning...
 
Vad tror du?
Ligger det något i detta? 
Vilken sorts gnäll är det då som tär på en själv och omgivningen?
 
 
 
💓💓💓
 
Varm Kram
 
Lisali 
 
 
 
 
 

Kommentera här: