Jag erkänner, jag har hittat en ny lista som hjälper en att bevara tankar och känslor positiva!
 
Behöver vi människor verkligen jobba på att vara mindre negativa?
Hur gör vi det?
Kanske behöver vi uppmuntra vårt inre till bra tänk?
 
Läs listan och bedöm själv!
 
 
📍1.) Fokusera och bygg upp många små goda vanor...
 
 
 
📍2.) Skratta och le, ha roligt!
 
 
 
📍3.) Undvik ord som -"Kan inte" -"Vill inte"
 
📍4.) Var också försiktig med -"Alltid" & "Aldrig"
 
📍5.) Uppskatta fin omgivning!
 
 
 
📍6.)  Träna Motionera, fysiskt & mentalt
(På den nivå som är möjlig för att förbättrar din hälsa.)
 
📍7.) Utmana dig själv, lär dig nya saker!
 
 
📍8.) Ha egen tid till tankar och funderingar,
väx av erfarenhet!
 
📍9.) Släpp tidigare misstag!
 
📍10.) Och tillåt nya, ingen är perfekt!
 
📍11.) "Det är lyckligare att ge en att få"
var omtänksam!
 
 
📍12.) Gör något roligt!
 
 
 
 
13.) Skydda ditt sinne, undvik skvaller och förtal!
 
14.) Ta inte andras negativa ord och handlingar till hjärtat, slå bort, det får stå för dem!
 
📍15.) Lev i nuet!
 
 
📍16.) Acceptera hela dig!
 
 
 
Vad vet jag? Kanske gillade du någon punkt... 
I bland är det nog bra  att påminna sig.
Vad man gillar!
Vad som gör en lycklig...
För tänk... om vi kan göra mer av det!
 
Önskar er alla en fin helg!
 
🦋🦋🦋
 
Varm kram
 
Lisali
 

16 vägar till mental frid!

Acceptans & ökad hälsa. 2 kommentarer
 
Jag erkänner, jag har hittat en ny lista som hjälper en att bevara tankar och känslor positiva!
 
Behöver vi människor verkligen jobba på att vara mindre negativa?
Hur gör vi det?
Kanske behöver vi uppmuntra vårt inre till bra tänk?
 
Läs listan och bedöm själv!
 
 
📍1.) Fokusera och bygg upp många små goda vanor...
 
 
 
📍2.) Skratta och le, ha roligt!
 
 
 
📍3.) Undvik ord som -"Kan inte" -"Vill inte"
 
📍4.) Var också försiktig med -"Alltid" & "Aldrig"
 
📍5.) Uppskatta fin omgivning!
 
 
 
📍6.)  Träna Motionera, fysiskt & mentalt
(På den nivå som är möjlig för att förbättrar din hälsa.)
 
📍7.) Utmana dig själv, lär dig nya saker!
 
 
📍8.) Ha egen tid till tankar och funderingar,
väx av erfarenhet!
 
📍9.) Släpp tidigare misstag!
 
📍10.) Och tillåt nya, ingen är perfekt!
 
📍11.) "Det är lyckligare att ge en att få"
var omtänksam!
 
 
📍12.) Gör något roligt!
 
 
 
 
13.) Skydda ditt sinne, undvik skvaller och förtal!
 
14.) Ta inte andras negativa ord och handlingar till hjärtat, slå bort, det får stå för dem!
 
📍15.) Lev i nuet!
 
 
📍16.) Acceptera hela dig!
 
 
 
Vad vet jag? Kanske gillade du någon punkt... 
I bland är det nog bra  att påminna sig.
Vad man gillar!
Vad som gör en lycklig...
För tänk... om vi kan göra mer av det!
 
Önskar er alla en fin helg!
 
🦋🦋🦋
 
Varm kram
 
Lisali
 
 
Hjärntrötthet är en medicinsk term.
 
 
De kan synas utan på, men oftast inte!
( Bild ovan visar mig som hjärntrött med ljudkänslighet och huvudvärk.)
 
Hjärntrötthet kräver vila men det är inte något man kan vila bort, den beror inte på ett felaktigt schema eller slarv med sömn eller mat!
Vilket många antar när det bara lyssnar till ordet!
Det är en diagnos som ställs först efter man uteslutit en rad andra orsaker....
 
Hjärntrötthet = Mental trötthet, en svår energilöshet.
 
Den uppstår som en följd av skallskada, eller pga pågående sjukdom/skada i nervsystemet.
Man räknar med att ca 25% av dem som genom gått en sjukdom/skada i hjärnan även efter läkning får dras med hjärntrötthet resten av livet.
 
 
 Varför blir det så?
En frisk hjärna arbeta effektivt och energi snålt.
 
  Man menar att en skadad hjärna kräver mer resurser när den arbetar, den kräver mer energi. Större nätverk aktiveras för att utföra mindre aktivitet. Hjärnan har blivit ineffektiv! Ledningshastigheten är försämrad och hjärnan processar långsamt.
 
Symtom;
 • Onormalt snabb förlust av mental energi vid tanke arbete.
 • Onormalt lång återhämtning av mental energi efter mental aktivitet som leder till uttröttning.
 •  Sämre koncentrationsförmåga övertid. 
 • Hjärntröttheten varierar ~ofta bättre på förmiddagen och sämre senare under dagen; även variation mellan dagar~ tröttheten kan även ackumuleras från dag till dag om det inte finns tillräckligt med tid för återhämtning.
 • Subjektiva minnesproblem.
 •  Tanke tröghet.
 •  Svårt att komma igång med en aktivitet. 
 •  Känslosamhet och irritabilitet.
 •  Sömnproblem.
 • Ljud och ljuskänslighet.
 • Stresskänslighet.
 • Bristande simultankapacitet, det vill säga svårighet att göra flera saker samtidigt.
 • Huvudvärk om personen har gjort allt för mycket.
Hur mäter man hjärntrötthet?
 
1.)Först görs en noggrann anamnes.
Detta för att utesluta andra sjukdomar och brister.
 
2.)Skattningsskalan Mental Fatigue scale; MFS är vägledande. En summa över 10p visar att det finns problem över 20p räknas som svår hjärntrötthet!
 
För mer information om MFS, se www.mf.gu.se
 
3.) Neuropsykologisk utredning bedömer kognitiv status, kognitiva nedsättningar som nedsatt processhastighet, nedsatt uppmärksamhet, & nedsatt arbetsminne.
Utredningen består av flera test tillfällen över tid.
 
4.) CT / MR Kan bekräfta bakomliggande orsaker till hjärntröttheten.
 
5.) Blodstatus/ Blodprover tas.
 
6.) Likvorundersökning för att utesluta infektioner inflammationer i nervsystemet.
 
Det är efter dessa 6 steg i utredningen, som man vet hur svår hjärntrötthet man har, och förhoppningsvis orsaken.
 
Så åter igen!
Hjärntrötthet är en medicinsk term som belyser att hjärnan har fått en skada och inte längre kan arbeta effektivt.
 
 
Behandling;
Finns det något att göra?
 • Hushåll med din mentala energi.
 • Ta regelbundna pauser vid aktivitet.
 • Undvik störningar som ljud och bullar.
 • Undvik stress.
 • Förbättra din sömn, ibland krävs insomningsmedel.
 •  Hitta strategier.
 • Planera aktiviteter.
 • Minnes lappar, almanacka
 • Varva med micro pauser, avslappning, vaken vila, liggande vila, sovande vila.
 • Ha rutiner, god planering, fast dygnsrytm.
 • Mindfulness, kan hjälpa dig att hantera din situation.
 • Värktabletter, det är mycket vanligt med huvudvärk,
 • Försök med medicinering som stimulerar hjärnan pågår, Metylfenidat, OSU6162
 
Hur blir livet efter diagnos? 
 
Allt kommer att omkullkastas, även om du älskar att lyssna på musik kan du finna det omöjlig!
Även om du älskar att umgås med vänner kan du finna det svårt utmattande.
Även om du vill arbeta, sköta hemmet, umgås med dina barn kan du utmattas efter bara ett kort samtal, eller en liten aktivitet.
 Allt det du är eller var, allt du kunde ~ kommer att omprövas~ mycket av det kommer du aldrig mer klara av, men du kommer att hitta strategier för att återigen ta del av livet.
 
Att dras med hjärntrötthet är en tung utmaning,
Det är som att leva delvis begravd...
avskärmad.
Det är tungt, både för drabbad och anhörig
livet blir aldrig detsamma!
 
Men samtidigt får man jobba på att hitta acceptans & gränser
och anpassa vardagen så gott det går.
 
5 snabba frågor;
 
1.) Hur känns det att vara Hjärntrött?
 
-"Det känns som om det är trögt att tänka, som om alla mina egna tankar tar omvägar och är svåra att hitta.
Samtidigt som det känns som all yttre stimuli som ljud & ljus kommer emot mig i så hög hastighet att hjärnan inte hinner sortera. Som en hagelstorm av intryck."
 
2.) Vad är mental trötthet?
 
-"Det är en tanke tröghet, en förlust av hjärnans förmåga att prossesa. En kraftig utmattning en energilöshet som drabbar hela kroppen."
 
3.) Vilka symtom tycker du är jobbigast?
 
-"Att vara ljud och ljus känslig, att inte orka höra på musik, lyssna vid samtal, att behöva stå över socialt umgänge pga att det utmattar trotts att jag behöver det för att må själsligt bra!
Ständig huvudvärk.
Att inte kunna umgås med mina barn så mycket som jag vill.
Att alltid få bakslag i måendet efter jag varit social eller gjort något.
Att förlora kunskap och färdigheter.
Inskränkt självständighet.
 
4.) Finna det något som hjälper?
 
-"Ja, acceptans! Jag mår bättre om jag planerar aktivitet noga med vila både före och efter.
Jag behöver mycket tyst egentid då hjärnan kan varva ner, för att balansera vardagen.
Öronproppar, solglasögon värktabletter mot huvudvärken. God sömn."
 
5.) Vad är den största utmaningen?
 
-"Acceptans, att inse att jag kommer att dras med det här resten av livet.
Att drabbas av bakslag och dåliga dagar, är enormt påfrestande.
Att förklara för andra är ochså svårt, efter som hjärntrötthet är osynlig och lätt missuppfattas.
 
❤️❤️❤️
 
Lisali
 
Om du är drabbad, vad tycker du är den största utmaningen?
Vad har hjälpt dig?
Dela gärna...
 
 
 
 

Vad är Hjärntrötthet?

Acceptans & ökad hälsa. Kommentera
 
Hjärntrötthet är en medicinsk term.
 
 
De kan synas utan på, men oftast inte!
( Bild ovan visar mig som hjärntrött med ljudkänslighet och huvudvärk.)
 
Hjärntrötthet kräver vila men det är inte något man kan vila bort, den beror inte på ett felaktigt schema eller slarv med sömn eller mat!
Vilket många antar när det bara lyssnar till ordet!
Det är en diagnos som ställs först efter man uteslutit en rad andra orsaker....
 
Hjärntrötthet = Mental trötthet, en svår energilöshet.
 
Den uppstår som en följd av skallskada, eller pga pågående sjukdom/skada i nervsystemet.
Man räknar med att ca 25% av dem som genom gått en sjukdom/skada i hjärnan även efter läkning får dras med hjärntrötthet resten av livet.
 
 
 Varför blir det så?
En frisk hjärna arbeta effektivt och energi snålt.
 
  Man menar att en skadad hjärna kräver mer resurser när den arbetar, den kräver mer energi. Större nätverk aktiveras för att utföra mindre aktivitet. Hjärnan har blivit ineffektiv! Ledningshastigheten är försämrad och hjärnan processar långsamt.
 
Symtom;
 • Onormalt snabb förlust av mental energi vid tanke arbete.
 • Onormalt lång återhämtning av mental energi efter mental aktivitet som leder till uttröttning.
 •  Sämre koncentrationsförmåga övertid. 
 • Hjärntröttheten varierar ~ofta bättre på förmiddagen och sämre senare under dagen; även variation mellan dagar~ tröttheten kan även ackumuleras från dag till dag om det inte finns tillräckligt med tid för återhämtning.
 • Subjektiva minnesproblem.
 •  Tanke tröghet.
 •  Svårt att komma igång med en aktivitet. 
 •  Känslosamhet och irritabilitet.
 •  Sömnproblem.
 • Ljud och ljuskänslighet.
 • Stresskänslighet.
 • Bristande simultankapacitet, det vill säga svårighet att göra flera saker samtidigt.
 • Huvudvärk om personen har gjort allt för mycket.
Hur mäter man hjärntrötthet?
 
1.)Först görs en noggrann anamnes.
Detta för att utesluta andra sjukdomar och brister.
 
2.)Skattningsskalan Mental Fatigue scale; MFS är vägledande. En summa över 10p visar att det finns problem över 20p räknas som svår hjärntrötthet!
 
För mer information om MFS, se www.mf.gu.se
 
3.) Neuropsykologisk utredning bedömer kognitiv status, kognitiva nedsättningar som nedsatt processhastighet, nedsatt uppmärksamhet, & nedsatt arbetsminne.
Utredningen består av flera test tillfällen över tid.
 
4.) CT / MR Kan bekräfta bakomliggande orsaker till hjärntröttheten.
 
5.) Blodstatus/ Blodprover tas.
 
6.) Likvorundersökning för att utesluta infektioner inflammationer i nervsystemet.
 
Det är efter dessa 6 steg i utredningen, som man vet hur svår hjärntrötthet man har, och förhoppningsvis orsaken.
 
Så åter igen!
Hjärntrötthet är en medicinsk term som belyser att hjärnan har fått en skada och inte längre kan arbeta effektivt.
 
 
Behandling;
Finns det något att göra?
 • Hushåll med din mentala energi.
 • Ta regelbundna pauser vid aktivitet.
 • Undvik störningar som ljud och bullar.
 • Undvik stress.
 • Förbättra din sömn, ibland krävs insomningsmedel.
 •  Hitta strategier.
 • Planera aktiviteter.
 • Minnes lappar, almanacka
 • Varva med micro pauser, avslappning, vaken vila, liggande vila, sovande vila.
 • Ha rutiner, god planering, fast dygnsrytm.
 • Mindfulness, kan hjälpa dig att hantera din situation.
 • Värktabletter, det är mycket vanligt med huvudvärk,
 • Försök med medicinering som stimulerar hjärnan pågår, Metylfenidat, OSU6162
 
Hur blir livet efter diagnos? 
 
Allt kommer att omkullkastas, även om du älskar att lyssna på musik kan du finna det omöjlig!
Även om du älskar att umgås med vänner kan du finna det svårt utmattande.
Även om du vill arbeta, sköta hemmet, umgås med dina barn kan du utmattas efter bara ett kort samtal, eller en liten aktivitet.
 Allt det du är eller var, allt du kunde ~ kommer att omprövas~ mycket av det kommer du aldrig mer klara av, men du kommer att hitta strategier för att återigen ta del av livet.
 
Att dras med hjärntrötthet är en tung utmaning,
Det är som att leva delvis begravd...
avskärmad.
Det är tungt, både för drabbad och anhörig
livet blir aldrig detsamma!
 
Men samtidigt får man jobba på att hitta acceptans & gränser
och anpassa vardagen så gott det går.
 
5 snabba frågor;
 
1.) Hur känns det att vara Hjärntrött?
 
-"Det känns som om det är trögt att tänka, som om alla mina egna tankar tar omvägar och är svåra att hitta.
Samtidigt som det känns som all yttre stimuli som ljud & ljus kommer emot mig i så hög hastighet att hjärnan inte hinner sortera. Som en hagelstorm av intryck."
 
2.) Vad är mental trötthet?
 
-"Det är en tanke tröghet, en förlust av hjärnans förmåga att prossesa. En kraftig utmattning en energilöshet som drabbar hela kroppen."
 
3.) Vilka symtom tycker du är jobbigast?
 
-"Att vara ljud och ljus känslig, att inte orka höra på musik, lyssna vid samtal, att behöva stå över socialt umgänge pga att det utmattar trotts att jag behöver det för att må själsligt bra!
Ständig huvudvärk.
Att inte kunna umgås med mina barn så mycket som jag vill.
Att alltid få bakslag i måendet efter jag varit social eller gjort något.
Att förlora kunskap och färdigheter.
Inskränkt självständighet.
 
4.) Finna det något som hjälper?
 
-"Ja, acceptans! Jag mår bättre om jag planerar aktivitet noga med vila både före och efter.
Jag behöver mycket tyst egentid då hjärnan kan varva ner, för att balansera vardagen.
Öronproppar, solglasögon värktabletter mot huvudvärken. God sömn."
 
5.) Vad är den största utmaningen?
 
-"Acceptans, att inse att jag kommer att dras med det här resten av livet.
Att drabbas av bakslag och dåliga dagar, är enormt påfrestande.
Att förklara för andra är ochså svårt, efter som hjärntrötthet är osynlig och lätt missuppfattas.
 
❤️❤️❤️
 
Lisali
 
Om du är drabbad, vad tycker du är den största utmaningen?
Vad har hjälpt dig?
Dela gärna...
 
 
 
 
 

I bland kan jag vara ganska okej med min ME, CIS & MS...

Men när man lägger till Pms, så blir man helt klart arg och förtvivlad!
 
-"All min acceptans är som bortblåst några dagar, varje månad.
Med Pms i kroppen väller ett vemod och hat över M in, som är svår att hantera."
 
 

Inte blir det bättre av att det utlöser ett litet skov.

Alla symtom blir värre när kroppen får mer att jobba med.
M är en otroligt svartsjuk sjukdom, skall alltid vara värst på något sett.
 
Att ge mig andrum över pms veckan finns inte i M's värd,
-"Kan ärligt säga att jag hatar henne djupt och innerligt dessa dagar!!!"
 
 
 

Men sen vet jag att vardagen kommer tillbaka, vemodet försvinner... och M lungnar ner sig.

Det var bara PMS tänker jag då!
Acceptansen över att leva med M komer tillbaka, vi hittar ett samarbete igen.
 
Just nu jobbar jag extra mycket med Pacing & Balans, det innebär att jag skall förstå att jag blir sämre i min ME då och då.
 
-"Jag skall förstå, det gör jag...
Jag behöver acceptera, låt oss säga att jag jobbar på det!
I bland går det ganska bra, men fortfarande djupdyker jag.."
 
ME är en följeslagare som tar musten ur en.
Vill säga till alla er där ute som kämpar.
 
Ni gör det fantastiskt bra!👍🏻
 
Att leva trotts alla begränsningar är svårt!
Att göra det helhjärtat är svårare!
Att alltid ha acceptans är överkurs!!!
 
Men så länge ME finns i våra liv, fortsätter vi att kämpa...
 
Tänker att framtiden kommer visa via forskning, hur svårt sjuka vi var, hur lite hjälp vi fick,
Och vilka enorma kämpar vi var och är!☀️
 
 
 

Bjuder på några vårbilder jag tog på promenaden i trädgården i dag.

-"Vill vår städa, räffsa och göra fint...
MEN,,, Väntar på mer energi!"
 
Kram Lisali 💞

Tung dag!

Acceptans & ökad hälsa. En kommentar
 

I bland kan jag vara ganska okej med min ME, CIS & MS...

Men när man lägger till Pms, så blir man helt klart arg och förtvivlad!
 
-"All min acceptans är som bortblåst några dagar, varje månad.
Med Pms i kroppen väller ett vemod och hat över M in, som är svår att hantera."
 
 

Inte blir det bättre av att det utlöser ett litet skov.

Alla symtom blir värre när kroppen får mer att jobba med.
M är en otroligt svartsjuk sjukdom, skall alltid vara värst på något sett.
 
Att ge mig andrum över pms veckan finns inte i M's värd,
-"Kan ärligt säga att jag hatar henne djupt och innerligt dessa dagar!!!"
 
 
 

Men sen vet jag att vardagen kommer tillbaka, vemodet försvinner... och M lungnar ner sig.

Det var bara PMS tänker jag då!
Acceptansen över att leva med M komer tillbaka, vi hittar ett samarbete igen.
 
Just nu jobbar jag extra mycket med Pacing & Balans, det innebär att jag skall förstå att jag blir sämre i min ME då och då.
 
-"Jag skall förstå, det gör jag...
Jag behöver acceptera, låt oss säga att jag jobbar på det!
I bland går det ganska bra, men fortfarande djupdyker jag.."
 
ME är en följeslagare som tar musten ur en.
Vill säga till alla er där ute som kämpar.
 
Ni gör det fantastiskt bra!👍🏻
 
Att leva trotts alla begränsningar är svårt!
Att göra det helhjärtat är svårare!
Att alltid ha acceptans är överkurs!!!
 
Men så länge ME finns i våra liv, fortsätter vi att kämpa...
 
Tänker att framtiden kommer visa via forskning, hur svårt sjuka vi var, hur lite hjälp vi fick,
Och vilka enorma kämpar vi var och är!☀️
 
 
 

Bjuder på några vårbilder jag tog på promenaden i trädgården i dag.

-"Vill vår städa, räffsa och göra fint...
MEN,,, Väntar på mer energi!"
 
Kram Lisali 💞